Tư vấn và xác lập quyền Sở hữu Trí tuệ

      Twitter LinkedIn

Quyền sở hữu trí tuệ (Intellectual Property Right) là quyền độc quyền (Exclusive Rights) đối với các tài sản trí tuệ mà nhà nước trao cho các chủ thể trực tiếp đầu tư trí tuệ và tài chính để tạo ra các tài sản trí tuệ đó.

Quyền sở hữu trí tuệ có thể vốn hóa (Capitalize) theo Chuẩn mực Kế toán số 4 và là nguồn lực vô hình (Intangible Resource) quan trọng nhất của các doanh nghiệp hiện đại ngày nay.

Quyền sở hữu trí tuệ bao gồm Quyền sở hữu công nghiệp, Quyền tác giả và Quyền liên quan đến Quyền tác giả, và Quyền đối với giống cây trồng.

Đối tượng Quyền Sở hữu Công nghiệp 

1. Sáng chế (Patent)
2. Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn (Layout design of semiconductor integrated circuit)
3. Bí mật kinh doanh (Trade Secret)
4. Kiểu dáng công nghiệp (Industrial Design)
5. Tên thương mại (Trade Name)
6. Nhãn hiệu (Trade Mark)
7. Chỉ dẫn địa lý (Geographical Indication)
8. Quyền chống cạnh tranh không lành mạnh (Unfair Competition)

Đối tượng Quyền tác giả và các quyền liên quan

1. Tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học
2. Cuộc biểu diễn
3. Bản ghi âm, ghi hình
4. Chương trình phát sóng
5. Tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa

Chương trình máy tính và sưu tập dữ liệu số là đối tượng của Quyền tác giả.

Đối tượng Quyền đối với giống cây trồng

1. Vật liệu nhân giống
2. Vật liệu thu hoạch

Thực thi quyền sở hữu trí tuệ bao gồm hai (02) khía cạnh là xác lập quyềnbảo vệ quyền.

Để được tư vấn về các vấn đề liên quan đến xác lập và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, xin vui lòng liên hệ:

ThS. Lê Đăng Quang,

Trưởng phòng Sở hữu trí tuệ

Thạc sỹ Quản lý công nghiệp (Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP.HCM);

Tốt nghiệp Khóa đào tạo Quản trị viên Tài sản trí tuệ do Viện Khoa học sở hữu trí tuệ và Sở Khoa  học và công nghệ TP.HCM tổ chức.

Email: ldquang@vnuhcm.edu.vn 

Mobile: 0918345150    

 


Printer-friendly | Send to a friend