Tài sản trí tuệ

Tài sản trí tuệ là các đối tượng được quy định tại Điều 3, Luật SHTT bao gồm:

a. Tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học; cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá.

b. Sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu, tên thương mại và chỉ dẫn địa lý.

c. Giống cây trồng và vật liệu nhân giống.