Quy trình xét duyệt hồ sơ xin vay vốn

      Twitter LinkedIn

A. Đối tượng:

Các tổ chức, cá nhân thuộc ĐHQG-HCM vay vốn nhằm thực hiện:
1. Các dự án hoàn thiện hoặc tạo ra công nghệ mới, các dự án sản xuất thử nghiệm thuộc các lĩnh vực được ĐHQG-HCM ưu tiên, khuyến khích.
2. Các dự án chuyển giao công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học, các dự án được tạo ra từ các vườn ươm công nghệ của ĐHQG-HCM.
3. Các dự án triển khai kết quả công trình đã được cấp bằng phát minh, sáng chế hoặc giải pháp hữu ích.
4. Các dự án thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ.

 B. Hồ sơ xin vay vốn, bao gồm:

1. Giấy đề nghị vay vốn (theo mẫu trong phần quy định-biểu mẫu).
2. Dự án xin vay vốn của Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ Tp.HCM (theo mẫu trong phần quy định-biểu mẫu).
3. Hồ sơ pháp lý bên vay.

Hồ sơ phải được điền đầy đủ thông tin và gửi đến Văn phòng Quỹ khoa học và công nghệ ĐHQG-HCM dưới hai dạng: bản in trên giấy và bản điện tử (file Word, font chữ Times New Roman).

– Bản in trên giấy bao gồm 10 bộ.

– Bản điện tử được lưu trong các thiết bị lưu trữ điện tử như đĩa CD, DVD, USB. Hồ sơ phải được xây dựng theo đúng các quy định của Quỹ.

Hồ sơ không đầy đủ thông tin sẽ không được đưa ra xem xét.

 C. Quy trình giải quyết hồ sơ:

 

D. Địa chỉ nhận hồ sơ:

Văn phòng Quỹ khoa học và công nghệ ĐHQG-HCM,
Phòng 517, Nhà Điều hành ĐHQG-HCM, KP6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP. HCM.
Điện thoại liên hệ: (84-8) 387242181-1360;

 

 

Printer-friendly | Send to a friend