A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Trung tâm SHTT&CGCN – ĐHQG-HCM chuyên cung ứng các dịch vụ về sở hữu trí tuệ, dịch vụ chuyển giao công nghệ, tổ chức huấn luyện và bồi dưỡng trong lĩnh vực SHTT và CGCN cho các tổ chức, cá … Continue reading

Trung tâm SHTT&CGCN – ĐHQG-HCM chuyên cung ứng các dịch vụ về sở hữu trí tuệ, dịch vụ chuyển giao công nghệ, tổ chức huấn luyện và bồi dưỡng trong lĩnh vực SHTT và CGCN cho các tổ chức, cá … Continue reading

 Với mục đích trang bị cho đội ngũ giảng dạy, nghiên cứu tại các trường Đại học về các quyền Sở hữu Trí tuệ (SHTT) đối với các sản phẩm công nghệ thông tin (CNTT) nói chung và công nghệ … Continue reading

Vấn đề khai thác thông tin sở hữu trí tuệ, đặc biệt là thông tin sáng chế tại Việt Nam còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng nhiều đến chất lượng nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ. Bài viết “Khai thác … Continue reading

Ngày 31/10/2012, tại phòng 617, Nhà điều hành ĐHQG-HCM, Trung tâm Sở hữu Trí tuệ và Chuyển giao Công nghệ ĐHQG-HCM (IPTC) phối hợp với Trung tâm NEPTECH thuộc Sở KHCN TP HCM tổ chức thàng công buổi hội thảo … Continue reading

Ngày 31/10/2012, tại phòng 617, Nhà điều hành ĐHQG-HCM, Trung tâm Sở hữu Trí tuệ và Chuyển giao Công nghệ ĐHQG-HCM (IPTC) phối hợp vớiTrung tâm NEPTECH thuộc Sở KHCN TP HCM tổ chức thàng công buổi hội thảo với … Continue reading

Buổi Hội thảo được ĐHQG-HCM tổ chức vào sáng ngày 27 tháng 9 năm 2012 tại thành phố Hồ Chí Minh do TS. Harold J. Raveche, Chủ tịch sáng lập Công ty Chiến lược sáng tạo quốc tế trình bày. … Continue reading

Buổi Hội thảo được ĐHQG-HCM tổ chức vào sáng ngày 27 tháng 9 năm 2012 tại thành phố Hồ Chí Minh do TS. Harold J. Raveche, Chủ tịch sáng lập Công ty Chiến lược sáng tạo quốc tế trình bày. … Continue reading

Ngày 29/8/2012 tại trường ĐH Bách khoa (ĐHQG-HCM), Trung tâm Sở hữu Trí tuệ và Chuyển giao Công nghệ ĐHQG-HCM (IPTC) phối hợp với Trung tâm thiết kế và chế tạo thiết bị mới cùng Trung tâm thông tin KH&CN … Continue reading

Nhằm trang bị kiến thức tổng quát và kỹ năng tra cứu sáng chế phục vụ nhu cầu cho việc xác lập quyền đối với sáng chế và phục vụ cho các hoạt động nghiên cứu triển khai; còn giúp … Continue reading